Tvangsanbringelse  Bortadoption  Børnebortførelse

Få dit barn hjem nu !  Vi er børneadvokater med speciale i reglerne om tvangsfjernelser, adoption og børnebortførelse. Få hurtig og gratis hjælp – Du har ret til selv at vælge advokat.

GRATIS advokat hjælp af advokater med speciale i sager om børn i hele landet!

 

Vores advokater har både mange års erfaring i sager om børnebortførelse, tvangsanbringelse og tvangsmæssig bortadoption, så vi har særlig stort kendskab til alle regler om børn og situationen for forældre, der står midt i en helt uoverskuelig situation, når man pludselig mister sit barn.

 

Vi hjælper indenfor 24 timer !

Vi lægger stor vægt på individuel rådgivning og hurtig hjælp til familien.

Står du i en situation og har fået bortført dit barn kan vi hurtigt hjælpe dig, da vi har mange års erfaring i sager om børnebortførelse. Så ring gratis til os allerede nu – ring 7640 5510

 

Vil kommunen tvangsfjerne dit barn eller dine børn, er det vigtigt, at du få rådgivning her og nu af advokater med speciale i tvangsfjernelse, så du undgår at få tvangsfjernet dit barn eller dine børn. Vi står altid parat til at hjælp lige nu og her, hvor tvangsfjernelsen er truslen mod jeres familie. Vi har gennem mere end 20 år specialiseret os i rådgivning om børn og unge.

Det er gratis for dig i alle instanser, uanset i hvilken kommune du bor.

Du har ret til frit at vælge advokat i din sag, når kommunen vil tage dit barn og anbringe barnet i plejefamilie eller på institution.

Du skal ikke selv betale for, at vi kører til kommunen, selvom din sagsbehandler siger, du skal. Ring til os gratis og uforpligtende og få rådgivning, når din sagsbehandler siger eller skriver, at du selv skal betale for kørsel, hvis du vælger en advokat udenfor retskredsen.

Du har altid ret til frit valg af advokat – det er ikke kommunen eller økonomi, der skal bestemme!

Når et barn bliver tvangsfjernet står både barnet og forældrene overfor en stor personlig krise. Det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning omkring tvangsfjernelse af sit barn. Og det er vigtigt, at du får rådgivning af en advokat, som kender dine og dit barns rettigheder i forhold til hele systemet ved kommunen, Ankestyrelsen og Retten. Derfor skal du få hjælp af os i kampen mod systemet.

Hos Advokat Reinwald og vi stor interesse i den bedste løsning for barnet og derfor har vi også specialiseret os særligt i at repræsentere barnet, der har ret til sin egen advokat. Kort sagt er vi barnets advokat i sager om anbringelse af børn. Kommunen skal lave den mindst indgribende foranstaltning.

Er dit barn anbragt allerede eller du har flere anbragte børn, kan vi også hjælpe dig, hvis du ønsker at få barnet eller børnene hjem. Er der tale om en frivillig anbringelse kan vi hjælpe dig med at få igangsat en hjemgivelsesperiode, så du kan få dit barn eller dine børn hjem igen. Du skal i nogle tilfælde selv betale for denne rådgivning – ring til os ganske gratis og uforpligtende og få en pris.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

  Navn:

  Tlf.:

  E-mail:

  Fortæl os om din sag:

  Du har ret til frit at vælge advokat!

  Hos Advokat Reinwald har vi specialiseret os i at føre sager for forældre og børn i sagen mod kommunen, når kommunen vil tvangsfjerne børnene eller når børnene er frivilligt anbragte og du nu ønsker dem hjem.

  Uanset hvor du bor i Danmark, kan vi altid hjælpe dig med sagen og møde sammen med dig i sagen både ved børn- og ungeudvalget og i Ankestyrelsen eller Byretten, da vores advokater har stor erfaring i at behandle disse sager og dermed har speciale i tvangsfjernelsessager.

  Du har også ret til at skifte advokat mellem behandlingen af sagen i børn- og ungeudvalget og Ankestyrelsen og byretten.

  Særligt har vi mange sager om tvangsanbringelse af børn i Vejle, Herning, Billund, Esbjerg, Horsens, Hedensted, Kolding, Fredericia, Middelfart, Vejen, Herning, Varde, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern og Odense kommuner.

  Du er berettiget til at få beskikket en advokat til sagen ved Børn- og Ungeudvalget, når kommunen vil tvangsfjerne dit barn. Det er dermed helt gratis for dig at modtage advokathjælpen. Også til sagen i Ankestyrelsen og i Byretten er du berettiget til gratis advokat. Vi kan hjælpe dig med at klage over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse til Ankestyrelsen eller at klage over Ankestyrelsens afgørelse til Byretten, ligesom vi hjælper dig med at få beskikket os som advokat for dig. Vi kan også hjælpe dig med at klage, selvom det ikke er os, der har haft sagen for dig i børn- og ungeudvalget.

  Er barnet over 12 år, er barnet berettiget til at få beskikket sin egen advokat. Barnet vælger også selv, hvilken advokat, der skal repræsentere barnet. Og i kraft af, at vi arbejder med børnesager som vores helt store speciale, har vi stor erfaring i at tale med børnene og hjælpe børnene trygt gennem sådan en sag. Det drejer sig om at få barnet til at bo hos forældrene.

  Selvom din kommune har oplyst dig om, at du skal vælge en advokat i den retskreds, hvor du bor, er du alligevel berettiget til at vælge en advokat udenfor den retskreds, hvor du bor. Derfor kan vi altid hjælpe dig, uanset hvor du bor i Danmark!

  Både du og barnet har mange rettigheder, som det er vigtigt tilgodeses og Advokat Reinwald kan hjælpe dig med, at jeres rettigheder sikres. Vi kender de regler i Serviceloven, som kommunen er forpligtet til at følge.

  Kontakt Advokat Reinwald straks en tvangsfjernelse eller anbringelse kommer på tale – måske kan der indgås frivillige aftaler med kommunen og derved undgås en tvangsfjernelse. Vi deltager gerne i møder hos kommunen sammen med dig. Møder på Kommunen, der ikke foregår i Børn- og Ungeudvalget, skal du som udgangspunkt selv betale for og vi beregner os som udgangspunkt et fast honorar på mellem kr. 3.500 til kr. 6.500 incl. moms for deltagelse i møde på kommunen sammen med dig/jer – ring til os ganske gratis og uforpligtende og få en bekræftet pris.

  Har du problemer med kommunen og er din kommune begyndt at følge dig og din familie og måske har de fået en underregning fra en tredje person eller skolen eller børnehaven, så kan det være en god ide at få advokatrådgivning om, hvordan du skal tackle dette. Vi tilbyder altid et personligt rådgivningsmøde med dig på vores kontor til en fast pris på kr. 1.500 incl. moms.

  Ring og få en GRATIS og uforpligtende snak med os om dine rettigheder