Priser og fri proces

Den første kontakt til Advokat Reinwald pr. telefon eller e-mail er ganske uforpligtende og GRATIS

Først når vi sammen har fået konkretiseret, at du har behov for yderligere juridisk rådgivning, vil du skulle betale for kontakten til Advokat Reinwald og du vil få en ordrebekræftelse med prisangivelse for den rådgivning, du vælger at få.

Nedenfor kan du finde vores faste priser og har du brug for rådgivning om noget, der ikke lige er på prislisten, kan du altid kontakte os ganske uforpligtende for at få en pris.

Barnets bopæl, samvær og forældremyndighed:

 • Fri proces eller retshjælp, hvis der er en sag ved Retten
 • Første rådgivningsmøde til kr. 1.500 incl. moms
 • Deltagelse i møder i Familieretshuset med advokatfuldmægtigs deltagelse til kr. 3.500 incl. moms
 • Deltagelse i møder i Familieretshuset med advokats deltagelse til kr. 6.500 incl. moms

Testamente

 • Fast pris kr. 3.900 incl. moms 
 • Notargebyr til staten på kr. 300

Fremtidsfuldmagt

 • Fast pris kr. 2.500 incl. moms for 1 stk
 • Fast pris kr. 3.500 incl. moms for 2 stk, hvor ægtefæller / samlevende giver hinanden fuldmagt
 • Fast pris kr. 3.000 incl. moms for 2 stk, hvor vi også hjælper med testamentet og / eller ejendomshandel
 • Notargebyr til staten på kr. 300 pr. fuldmagt

Dødsboer:

 • Afregning iht. timeforbrug
 • kr. 3.500 incl. moms for tinglysning af skifteretsattest
 • kr. 4.900 incl. moms for overdragelse ejendom til arving

Ægtepagt

 • Fast pris kr. 5.900 incl. moms
 • Tinglysningsgebyr til staten på kr. 1.850
 • Rabat på kr. 900 ved samtidig oprettelse af testamente – samlepris kr. 8.900 incl. moms for ægtepagt og testamente

Køb og salg af bolig:

 • kr. 7.300 incl. moms – køb af hus, ejerlejlighed, andelsbolig, sommerhus
 • kr. 11.500 incl. moms – køb af nedlagt landbrug
 • kr. 6.500 incl. moms – køb af grund
 • kr. 4.900 incl. moms – bodelingsskøde, familieskøde, skøde ved samlivsophævelse
 • kr. 11.500 incl. moms – handel uden mægler
 • kr. 2.000 incl. moms – samejeoverenskomst ved handel (kr. 3.500 incl. moms uden handel)

Skilsmisse og bodeling:

 • Første rådgivningsmøde til kr. 1.500 incl. moms
 • Deltagelse i møder i Familieretshuset med advokatfuldmægtigs deltagelse til kr. 3.500 incl. moms
 • Deltagelse i møder i Familieretshuset med advokats deltagelse til kr. 6.500 incl. moms

Timepriser:

 • Advokat – kr. 2.490 incl. moms (1.992 + moms)
 • Fuldmægtig – kr. 1.600 incl. moms (1.280 + moms)
 • Sagsbehandler – kr. 750 incl. moms til kr. 1.350 incl. moms (kr. 600 til kr. 1.080 + moms)

FRI PROCES:

Følgende økonomiske betingelser skal være opfyldt i 2024, for at fri proces kan opnås:

Enliges indtægt må ikke overstige kr. 371.000.

Samlevendes / ægtefællers samlede indtægt må ikke overstige kr. 471.000.

Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 64.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som bor hos ansøger.

Det er den personlige indkomst i 2022, der danner grundlag for vurderingen som udgangspunkt.

Kontakt Advokat Reinwald gratis og uforpligtende for at få en vurdering af, om du kan få fri proces til din retssag.

Der kan ikke søges om fri proces til sager, førend sagen skal indbringes for Retten. Det kan f.eks. være en retssag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samværet, separation eller skilsmisse, ægtefællebidrag, der skal indbringes for Retten. Advokat Reinwald rådgiver dig om, hvornår en sag kan indbringes for Retten og hvorvidt du kan få fri proces.

Fri proces kan du ALTID få i en sag om tvangsfjernelse af børn ved sagens behandling i kommunen i Børn og Ungeudvalget og i en sag ved Ankestyrelsen. Dette gælder uanset, hvor i landet du bor og du er IKKE forpligtet til at vælge en lokal advokat. Vi beregner ikke honorar for at køre til mødet i børn- og ungeudvalget.

Til visse sager i Retten kan der søges om retshjælp ved dit forsikringsselskab. Advokat Reinwald kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få retshjælp til lige netop din sag og hvor stor din selvrisiko eventuelt er.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

  Navn:

  Tlf.:

  E-mail:

  Fortæl os om din sag:

  Stil GRATIS spørgsmål til os her på vores kontaktformular!

  Kontakt os GRATIS og uforpligtende for at få en pris på lige netop din sag!