Ægtepagt

Ønsker I særeje?
Ønsker I at dele pensionen?

Hvad med virksomheden, hvis ægteskabet ikke holder ?

Advokat Reinwald kan hjælpe med at oprette særeje ved indgåelse af ægteskab eller med f.eks. at aftale deling af pensioner ved separation eller skilsmisse. Vi hjælper med at lave ægtepagt, hvad enten ønsket er skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. En ægtepagt skal tinglyses og der skal betales en tinglysningsafgift på kr. 1.850, som kommer oveni vores honorar på kr. 5.900 incl. moms.

Aftaler om særeje eller aftale om deling af pensioner ved separation eller skilsmisse skal laves i en ægtepagt. Det er kun i en ægtepagt, at ægtefæller kan indgå gyldige og bindende aftaler. Det er et krav, at ægtepagten tinglyses og at begge ægtefæller underskriver ægtepagten. Vi hjælper med at lave ægtepagten og sørger for tinglysning af ægtepagten. Hver ægtefælle har ret til at være repræsenteret ved egen advokat, når en ægtepagt oprettes.

En ægtepagt kan både laves før man bliver gift og efter man er blevet gift. Ugifte samlevende kan ikke lave ægtepagt. I mange tilfælde vil det være den bedste løsning at supplere ægtepagten med et testamente. Få samlerabat på kr. 900 og få oprettet både ægtepagt og testamente til ialt kr. 8.900 incl. moms.

Få lavet ægtepagt til en fast pris på kr. 5.900 incl. moms

Hvis der er stor forskel på ægtefællernes formuer, når de indgår ægteskab, kan det være relevant at lave en aftale om særeje i en ægtepagt. Det kan også være relevant at lave en ægtepagt, hvis den ene af ægtefællerne har en stor gæld eller hvis den ene ægtefælle har udsigt til at skulle modtage en stor arv. Spørg Advokat Reinwald, hvornår det er relevant for netop dig at få en ægtepagt og derved sikre dig.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har behov for en ægtepagt, kan du altid få et rådgivningsmøde til fast pris på kr. 1.500 incl. moms for drøftelse af dit behov.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

    Navn:

    Tlf.:

    E-mail:

    Fortæl os om din sag: