Barnets bopæl

Få fri proces til retssagen om barnets bopæl. 

Få hurtig hjælp af vores specialiseret børneadvokater.

Uenigheden om barnets bopæl er ofte stor. Vi har specialiseret os i at rådgive om bopælen for børnene og har stor erfaring i sager om børns bopæl.

Ved skilsmissen eller samlivsophævelsen skal forældrene have fundet en løsning på, hvor børnenes bopæl skal være. Skal familiens børn bo hos far eller mor ? Det enkelte barn kan kun have én folkeregister-adresse – også selvom der skal være 7-7 samvær. Derfor bliver forældrene nødt til at blive enige eller søge hjælp til at blive enige.

Få første rådgivningsmøde med individuel advokatrådgivning i din sag om barnets eller børnenes bopæl til fast pris på kr. 1.500 incl. moms!

Hvad betyder det, at være bopælsforælder?  Hvad betyder delt bopæl?

Bopælsforælderen kan flytte med barnet indenfor Danmarks grænser og er den af forældrene, der vælger daginstitution samt varetager den daglige omsorg for barnet og tager hverdagsbeslutninger.

Det er bopælsforælderen, der som udgangspunkt er berettiget til at få børnebidrag fra den anden forælder – men det kommer an på bl.a. samværets omfang og hvordan forældrene fordeler udgifterne til børnene.

Barnets egen holdning til bopælen inddrages i sagerne ved indhentelse af udtalelse fra barnets skole eller daginstitution samt ved børnesamtaler, når barnet er modent til det. Det skal belyses, hvad der er bedst for barnet og det er vigtigt, at du får den rette rådgivning i sagen om dine børns bopæl.

Med vores store viden om, hvad såvel Familieretshuset som domstolene ligger vægt på i sager omkring børns bopæl, er vi i stand til at rådgive dig og hjælpe dig med den helt rigtige løsning for dig og dit barn.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

  Navn:

  Tlf.:

  E-mail:

  Fortæl os om din sag:

  Du har ret til frit at vælge at have advokat med i Familieretshuset!

  Kan forældrene ikke blive enige om, hvor børnene skal bo, kan vores advokater hjælpe med at føre sagen ved Familieretshuset ved deltagelse i møder samt med at føre sagen ved domstolene, hvis uenigheden er så stor, at en retssag om bopæl og eventuelt samvær bliver nødvendig.

  Du har ret til at have os med til mødet ved Familieretshuset. Vi beregner kr. 3.500 incl. moms for advokatfuldmægtigs deltagelse i mødet i Familieretshuset eller kr. 6.500 incl. moms for advokats deltagelse.

  Advokat Reinwald hjælper gerne med at finde en forligsmæssig løsning omkring bopælen for dine børn og vi deltager gerne i forligsmøder. Men findes der ikke anden udvej end en retssag, er vi med dig hele vejen og kan føre sagen i alle instanser.

  Ønsker du at have en af vores jurister med i Familieretshuset til at støtte din sag og dig til mødet, tager vi meget gerne med dig hele vejen. Vores jurister har opnået en særlig ekspertise i sagerne ved Familieretshuset ved i flere år at have været ansat i det tidligere Statsforvaltningen.

  Hos Advokat Reinwald har vi specialiseret os i rådgivning om bopæl for børn samt førelse af sager om barnets bopæl ved domstolene hos Familieretten. Vi har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise på området om børns bopæl og har derfor kompetence til at hjælpe dig både med sagen om bopælen i Familieretshuset og retssagen om barnets bopæl.

  Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak eller send os en besked via vores kontaktformular.