Skilsmisse og bodeling

Har du spørgsmål om dine rettigheder i skilsmissen og hvordan en bodeling foregår eller om der skal betales ægtefællebidrag ?

Så kontakt straks vores erfarne skilsmisseadvokat – første telefon samtale er helt gratis og uforpligtende.

Få første rådgivningsmøde med din personlige og erfarne skilsmisseadvokat til en fast pris på kr. 1.500 incl. moms.

Ved skilsmissen skal hjemmet deles og der skal laves aftaler om bodelingen. Vi har stor erfaring i rådgivning om alt i forbindelse med bodelingen. I de fleste skilsmissesager findes en forligsmæssig løsning, som munder ud i en skriftlig bodelingsaftale, vi kan hjælpe dig med at lave.

Hos Advokat Reinwald har vi dine rettigheder i højsædet samtidig med, at vi gerne vil hjælpe med at finde en hurtig og smidig løsning sammen med dig.

Når du skal separeres eller skilles er det vigtigt at få den rette rådgivning omkring ægtefællebidrag – også kaldet hustrubidrag. Det er vigtigt, at du bliver rådgivet om muligheden for kompensation ved særeje, hvis I har en ægtepagt med skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

Separation eller skilsmisse søges på Familieretshusets hjemmeside med Nem Id via faste blanketter. Men de kan være svære at finde rundt i og har du brug for hjælp, kan vi altid hjælpe med at vejlede dig.

Kan I ikke blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen – altså enige om, hvorvidt eller hvor længe, der skal betales ægtefællebidrag / hustrubidrag eller hvem af jer, der skal have lejeboligen – er Advokat Reinwald den rette at henvende sig til. En af vores advokater deltager også gerne i mødet ved Familieretshuset sammen med dig. Du har altid ret til at have os med til møder ved Familieretshuset.

Opnås der ikke enighed om ægtefællebidraget eller lejeboligen i Familieretshuset, kan vi hjælpe dig med den efterfølgende retssag ved Familieretten omkring ægtefællebidraget eller lejeboligen. Opfylder du de økonomiske betingelser for fri proces, vil vi søge fri proces for dig, så du har gratis advokatbistand til retssagen ved domstolene.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

  Navn:

  Tlf.:

  E-mail:

  Fortæl os om din sag:

  Du har ret til frit at vælge din egen advokat til at støtte dig!

  Ægtefæller har som udgangspunkt delingsformue og det betyder, at hver af ægtefællernes nettoformue skal deles med den anden ægtefælle. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue, skal underskuddet ikke deles. Ægtefæller hæfter altså ikke automatisk for hinandens gæld.

  Hvis I har lavet en ægtepagt om særeje – skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje – skal hele eller dele af formuen ikke deles mellem ægtefællerne ved separation eller skilsmisse. Vi hjælper dig med at forstå og tolke indholdet af den ægtepagt, I måtte have indgået.

  At få boet delt ved separationen eller skilsmissen er ofte en stor mundfuld og der er mange ting at huske og mange regler at være opmærksom på. Advokat Reinwald anbefaler derfor, at du altid kontakter en advokat, for at få den rette rådgivning om bodeling. Familieretshuset tager sig ikke af bodelinger. Men vi hjælper dig gerne med bodelingen og opdelingen af formuen mellem jer. Kan der ikke findes en forligsmæssig løsning hjælper vi med at føre sagen for dig for Skifteretten.

  Advokat Reinwald anbefaler, at der altid laves en skriftlig bodelingsaftale / bodelingsoverenskomst. Det er også i denne aftale, det kan aftales, hvem af ægtefællerne, der skal overtage huset efter separationen eller skilsmissen.

  Er I blevet enige om, at den ene af jer skal overtage den fælles ejendom, kan Advokat Reinwald hjælpe med at tinglyse den aftale. En aftale om huset skal tinglyses og vi kan hjælpe med at tinglyse overdragelsen af huset til dig eller din tidligere ægtefælle for kr. 4.900 incl. moms. Hertil kommer udgiften til tinglysningsgebyret, som er på kr. 1.750 ved separation / skilsmisse.

  Du kan altid ringe og få en gratis snak med os, hvis du ønsker rådgivning om din skilsmisse og bodeling. Eller du kan vælge at få et rådgivningsmøde til fast pris på kr. 1.500 incl. moms. Så kan du få svar på dine mange spørgsmål i forhold til din individuelle situation.