Samvær med børn

Skilsmissebørn har ret til samvær og vores børneadvokater kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning for lige netop dit barn.

Ring eller skriv gratis og uforpligtende til vores advokater med særlig speciale i alt om børn – forældremyndighed, bopæl, samværssager, børnebidrag.

Samvær med børn giver ofte anledning til diskussioner mellem forældre, der er gået fra hinanden. Hos Advokat Reinwald har vi specialiseret os i rådgivning omkring samvær.

Den bedste løsning er næsten altid, at forældrene bliver enige om samværet med børnene. Vi hjælper gerne med at lave en aftale om samvær samt udarbejde en skriftlig og bindende samværsaftale. Når en samværsaftale skal udarbejdes, er det vigtigt både at lytte til barnets ønsker og til forældrenes ønsker. Advokat Reinwald anbefaler, at samværet altid aftales skriftligt.

Få første rådgivningsmøde med individuel advokatrådgivning i din sag om dine børns samvær til en fast pris på kr. 1.500 incl. moms!

Børn har ret til at se begge sine forældre. Den forælder, som ikke har barnet boende, har dermed ret til at have samvær med sit barn. Kun i særlige tilfælde, som f.eks. ved psykisk sygdom eller fængsling, kan Statsforvaltningen bestemme, at en forælder ikke skal have samvær med sit barn eller at samværet skal være overvåget. Et overvåget samvær kan også bruges, hvis det f.eks. er meget længe siden, der sidst har været samvær, eller der slet ikke har været samvær før.

Er uenigheden omkring samværet så stor mellem forældrene, at der ikke kan indgås en frivillig samværsaftale, kan sagen indbringes for Familieretshuset. Vi kan hjælpe dig med at kontakte Familieretshuset.

Hvis du ønsker en advokat som bisidder til mødet ved Familieretshuset, deltager en af vores jurister gerne sammen med dig. Du har altid ret til at have os med til møder ved Familieretshuset og vi har taleret på dine vegne til mødet ved Familieretshuset.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

  Navn:

  Tlf.:

  E-mail:

  Fortæl os om din sag:

  Ring GRATIS til os og hør nærmere om dine muligheder for deltagelse af advokat til møde i Familieretshuset

  Ønsker du at have en af vores jurister med i Familieretshuset tager vi meget gerne med dig og hjælper med sagen hele vejen. Vores jurister har opnået en særlig ekspertise i sagerne ved Familieretshuset ved i flere år at have været ansat i det tidligere Statsforvaltningen.

  Til mødet ved Familieretshuset vil vi sammen med dig argumentere for det bedste samvær for lige netop dit barn, således at barnet får optimal trivsel i hverdagen. Måske trives dit barn bedst med et 7-7 samvær eller måske trives barnet bedst med et 12-2 samvær eller 10-4 samvær.

  Samværet bør indeholde en fuld samværs løsning, der både dækker hverdagen, weekender, ferier og helligdage. Vi anbefaler, at alt skrives ned, så der ikke bliver tvivl om samværet i løbet af året.

  Vi lægger stor vægt på skriftlige samværsaftaler, da det kun er en skriftlig aftale, som kan bruges ved domstolene i Familieretten, hvis den ene forælder ikke overholder samværsaftalen.

  Domstolene / Familieretten kan vi hjælpe med at rette henvendelse til, hvis samværsaftalen ikke overholdes og du ikke får samvær med dit barn eller hvis du ikke får dit barn tilbage til dig efter samvær med den anden forælder. Vi kan repræsentere dig ved domstolene og har stor erfaring i at føre samværssager i Familieretten.

  Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak om samvær eller send en besked via vores kontaktformular.