Malene er uddannet fra Aarhus universitet i 2014, hvor hun under hendes kandidatuddannelse både har haft særlig fokus på familieret og strafferet. Begge sagsområder arbejder Malene derfor med i dag hos Advokat Reinwald.

Malene har været advokatfuldmægtig hos Advokat Reinwald, inden hun blev advokat og hun er derfor fra staten af sin karriere blevet specialiseret indenfor Advokat Reinwalds kerneområder.

Forud for sin advokatuddannelse arbejdede Malene i nogle år som jurist indenfor personskadeerstatning, hvilket hun gør stor nytte af som bistandsadvokat i straffesager. Som bistandsadvokat kan hun dermed være behjælpelig med opgørelse af erstatningskrav samt i en eventuel efterfølgende sag om erstatning ved Erstatningsnævnet.

I en årrække har Malene mødt som advokat i sager vedrørende anbringelse af børn udenfor hjemmet, hvor hun har været advokat for både børn og forældre, som hun møder sammen med i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Byretten.

Malene er tillige i en lang række retskredse udpeget af Ungdomskriminalitetsnævnet til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Strafferet er et af de sagsområder, som Malene har stor interesse for, og har gennem de seneste år oparbejdet en viden og praktisk erfaring indenfor strafferetssager.

Både i straffesagen ved Retten og i sagen ved Børn- og Ungeudvalget samt i Ungdomskriminalitetsnævnet kan du frit vælge at få Malene beskikket for dig.

Malene har stor passion for at hjælpe forældrene i alle sager omkring børn, så den rette løsning findes for familien. Det har ført til, at Malene har stor erfaring i børnesager, herunder alt indenfor rådgivning om forældremyndighed, bopæl og samvær, hvor Malene har hjulpet mange børn og forældre både ved sagen i Familieretshuset samt ved Familieretten i byretten. Hun har derfor udviklet stor ekspertise i at arbejde med mennesker i pressede situationer.

Hos Advokat Reinwald har Malene derudover også altid arbejdet med hushandler og har repræsenteret mange både køber og sælgere samt stået for handler uden mægler, når køber samt sælger selv har fundet hinanden.

Rådgivning omkring testamenter, fremtidsfuldmagter og ægtepagter har Malene lige siden fuldmægtigtiden brugt meget tid på – hun kan således også hjælpe dig med at lave dine dokumenter.

Malene beskæftiger sig hos Advokat Reinwald primært med:

 forældremyndigheds- bopæls- og samværssager
skilsmisser og samlivsophævelser
testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
strafferet – som forsvarer og bistandsadvokat
sager i Ungdomskriminalitetsnævnet
tvangsfjernelse af børn
køb og salg af fast ejendom