Timian Christensen

Advokatfuldmægtig
Tlf: +45 7640 5510
Tlf: +45 8171 0187
timian@advokatreinwald.dk

Timian har arbejdet hos Advokat Reinwald siden 2018, hvor hun startede som stud.jur. under sit jurastudie. Nu er Timian advokatfuldmægtig hos os og arbejder tæt sammen med alle advokater hos Advokat Reinwald.

Timian har særlig ekspertise indenfor testamenter og fremtidsfuldmagter, ligesom hun bistår i sager omkring køb og salg af faste ejendom, uanset om handlen er med eller uden mægler.

Skilsmissesager, hvor der er behov for hjælp med delingen af økonomien er en af Timians særlige fokuspunkter og hun kan derfor hjælpe dig med bodelingen, når der skal findes den rette løsning.

Har du brug for at have en jurist med dig i Familieretshuset er Timian den rette at tage med, da Timian har mødt med flere i Familieretshuset og hjulpet til med at finde den rette løsning for familien og barnet, når der er uenighed om samværet eller bopælen.

I alle årene, Timian har været hos Advokat Reinwald har hun arbejdet tæt sammen med Britt Reinwald i sagerne omkring internationale børnebortførelser. Det har gjort, at Timian har opnået en særlig erfaring indenfor dette område og hun er derfor i stand til at rådgive dig, uanset om du har bortført barnet eller det er den anden forælder, der har bortført barnet.

I sager omkring tvangsanbringelse af børn har Timian ofte mødt i Ankestyrelsen og hun kan derfor også tage med dig og repræsentere dig i sagen ved Ankestyrelsen.

Hos Advokat Reinwald arbejder Timian primært med:

testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 forældremyndigheds- bopæls- og samværssager
tvangsfjernelse og bortadoption af børn
 internationale børnebortførelser
 skilsmisse og bodeling
køb og salg af fast ejendom, herunder familiehandler med overdragelse mellem forældre og børn samt skilsmisseskøder