Sidsel brænder for at bistå klienter med alt, hvad der er forbundet med skilsmisse, bodeling og samlivsophævelse, herunder konflikterne og aftalerne om børnene vedrørende samværet, bopælen og forældremyndigheden.

Sidsel har en pragmatisk tilgang til sagerne og har ikke kun juraen med i sin juridiske værktøjskasse, idet Sidsel også har forståelse for og erfaring med, at det har stor værdi for klienten i en livskrise at finde en forligsmæssig løsning, hvilket er særligt vigtigt, når der er børn involveret.

Hos Advokat Reinwald har Sidsel siden sin ansættelse i 2018 bistået adskillige klienter i forbindelse med både forældreansvarssagen, forhold omkring børnene samt den økonomiske del af skilsmissen og bodelingen.

Sidsel er uddannet fra Aarhus Universitet i 2001, og tidligere arbejdet i en årrække som jurist i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), hvor hun har truffet adskillige afgørelser i samværssager- og hun har derfor et særligt indblik i, hvordan sager om forældremyndighed, barnets bopæ og samvær behandles i det administrative system i Familieretshuset.

Sidsel er også uddannet konfliktmægler og har stor erfaring med konfliktløsning. Sidsel opnår derfor ofte succesfulde resultater for sine klienter både via forhandling med modparten uden for systemet, men også under møder i kommuner, Familieretshuset og i Retten.

Sidsel har desuden erfaring med sager om børns anbringelse uden for hjemmet, hvor hun både har været advokat for forældre og børn fra 12 års alderen.

Endelig har Sidsel erfaring i rådgivning om udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter, generalfuldmagter samt sager om køb og salg af fast ejendom.

Sidsel beskæftiger sig primært med:

forældremyndigheds- bopæls- og samværssager
skilsmisser, bodelinger og samlivsophævelser
tvangsfjernelse af børn
testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
køb og salg af fast ejendom
 familiehandler mellem forældre og børn samt skilsmisseskøder