7640 5510

Kontakt os

Facebook

 

Konflikt-mægling

Få første rådgivningsmøde i din skilsmisse til en fast pris på kr. 1.500 incl. moms!

Et billigt møde med individuel advokatrådgivning ved erfaren skilsmisseadvokat 

til lige netop din skilsmisse, separation eller bodeling.

Ved skilsmissen skal hjemmet deles og der skal laves aftaler om bodelingen. Vi har stor erfaring i rådgivning om alt i forbindelse med bodelingen. I de fleste skilsmissesager findes en forligsmæssig løsning, som munder ud i en skriftlig bodelingsaftale, vi kan hjælpe dig med at lave.

Hos Advokat Reinwald har vi dine rettigheder i højsædet samtidig med, at vi gerne vil hjælpe med at finde en hurtig og smidig løsning sammen med dig.

Stil gratis spørgsmål til os her på vores kontaktformular til venstre på siden!

Når du skal separeres eller skilles er det vigtigt at få den rette rådgivning omkring ægtefællebidrag – også kaldet hustrubidrag. Det er vigtigt, at du bliver rådgivet om muligheden for kompensation ved særeje, hvis I har en ægtepagt med skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

I skal søge separation eller skilsmisse ved Statsforvaltningen. På Statsforvaltningens hjemmeside findes en blanket, som skal udfyldes og indsendes til Statsforvaltningen med NEM ID. Ved tvivl om blanketterne står vi altid til rådighed med hjælp dertil.

Kan I ikke blive enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen – altså enige om, hvorvidt eller hvor længe, der skal betales ægtefællebidrag / hustrubidrag – er Advokat Reinwald den rette at henvende sig til. En af vores advokater deltager også gerne i mødet ved Statsforvaltningen sammen med dig. Du har altid ret til at have advokat med til møder i Statsforvaltningen – også selvom Statsforvaltningen måtte skrive andet i indkaldelsen til dig.

Ønsker du at have en af vores advokater med dig i Statsforvaltningen tager vi et fast honorar på kr. 4.500 incl. moms for at deltage i mødet i Statsforvaltningen sammen med dig. Ring gratis til os og hør nærmere om dine muligheder for deltagelse af advokat til møde i Statsforvaltningen.

Ægtefæller har som udgangspunkt fælleseje og det betyder, at hver af ægtefællernes nettoformue skal deles med den anden ægtefælle. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue, skal underskuddet ikke deles. Ægtefæller hæfter altså ikke automatisk for hinandens gæld.

Hvis I har lavet en ægtepagt om særeje – skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje – skal hele eller dele af formuen ikke deles mellem ægtefællerne ved separation eller skilsmisse. Vi hjælper dig med at forstå og tolke indholdet af den ægtepagt, I måtte have indgået.

At få boet delt ved separationen eller skilsmissen er ofte en stor mundfuld og der er mange ting at huske og mange regler at være opmærksom på. Advokat Reinwald anbefaler derfor, at du altid kontakter en advokat, for at få den rette rådgivning om bodeling. Statsforvaltningen tager sig ikke af bodelinger.

Advokat Reinwald anbefaler, at der altid laves en skriftlig bodelingsaftale / bodelingsoverenskomst. Det er også i denne aftale, det kan aftales, hvem af ægtefællerne, der skal overtage huset efter separationen eller skilsmissen.

Er I blevet enige om, at den ene af jer skal overtage den fælles ejendom, kan Advokat Reinwald hjælpe med at tinglyse den aftale. En aftale om huset skal tinglyses og vi kan hjælpe med at tinglyse overdragelsen af huset til dig eller din tidligere ægtefælle for kr. 3.600 incl. moms. Hertil kommer udgiften til tinglysningsgebyret, som er på kr. 1.660 ved separation / skilsmisse.

Du kan altid ringe og få en gratis snak med os, hvis du ønsker rådgivning om din skilsmisse og bodeling. Eller du kan vælge at få et rådgivningsmøde til fast pris på kr. 1.500 incl. moms. Så kan du få svar på dine mange spørgsmål i forhold til din individuelle situation.