7640 5510

Kontakt os

Facebook

 

Erstatning Personskade

Erstatning personskade

Er du kommet til skade og har du ret til en erstatning ?
Få rådgivning af erfarne advokater, hvis du har været ude for en ulykke!

Det er vigtigt, at du sikrer dig den rette rådgivning, hvis du er kommet til skade og ønsker at få den berettigede erstatning fra forsikringsselskaberne. Det kan vi hjælpe dig med.

Rigtig mange pådrager sig en personskade i forbindelse med en trafikulykke, en arbejdsskade, en fritidsulykke, en patientskade eller som voldsoffer.

Ofte er skadelidte i en presset og uoverskuelig situation både menneskeligt og økonomisk – og samtidig ofte uden kendskab til sine rettigheder. Hertil kommer at skadelidte og forsikringsselskaberne ofte har modstridende interesser, og det kan derfor være afgørende, at der ydes juridisk rådgivning og opbakning gennem hele forløbet, således at der opnås den rette erstatning.

Er du kommet til skade, er det vores opgave at hjælpe dig med at få den erstatning, som du er berettiget til:

  • godtgørelse for svie og smerte

  • godtgørelse for varigt mén

  • erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

  • erstatning for tab af erhvervsevne

  • erstatning for tab af forsørger

  • dækning af øvrige udgifter i forbindelse med skaden

Hos os får du tilknyttet en dygtig erstatningsadvokat, som er klar til at rådgive dig om din personskadeerstatning og håndtere din sag igennem hele forløbet.

Vi er erfarne advokater med møderet for landsret og højesteret – det betyder for dig, at vi kan gå hele vejen i retssystemet for at sikre din ret til den rigtige erstatning.

Hvis du har pådraget dig en personskade, kan vi tilbyde et gratis telefonisk formøde, hvor vi vil give dig en umiddelbar vurdering af dine erstatningsmuligheder – ring til os allerede nu på 7640 5510

 

TRAFIKULYKKE – PISKESMÆLD:

I forhold til erstatning har det betydning, hvordan ulykken er sket, herunder om der er en modpart i sagen eller om der er tale om en soloulykke. Endvidere kan der være en del udfordringer i forbindelse med årsagssammenhængen mellem ulykken og de efterfølgende helbredsmæssige gener, samt økonomiske tab.

Piskesmæld/whiplash er en skade som ses ofte i forbindelse med trafikulykker. Følgerne af et piskesmæld kan være meget ubehagelige og invaliderende, men skaden er vanskelig at dokumentere, og derfor opleves forsikringsselskaberne ofte som skeptiske i forhold til, at piskesmæld anerkendes som en skade.

Vi er hos os specialiserede i at varetage netop sager vedrørende trafikulykker – navnligt piskesmæld/whiplash skader.

 

PATIENTSKADER:

Opstår en skade i forbindelse med lægelig behandling, herunder både manglende, forsinket eller forkert behandling, bør det vurderes, om patienten har ret til erstatning. Erstatningen skal her udmåles i forhold til den mérskade, der er pådraget, eller det økonomiske tab der er lidt i forbindelse med skaden.

Reglerne omkring patientskader er komplekse og det er derfor en god idé at få bistand fra en advokat med indgående kendskab.

 

ARBEJDSSKADER:

En arbejdsskade dækker over 2 forskellige begreber, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, derudover kan en arbejdsskade bestå af enten en fysisk eller en psykisk skade. For at få erstatning skal skaden dog anerkendes som en arbejdsskade, hvilket vurderes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi kan tilbyde at varetage sagen overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, samt overfor en eventuel ansvarlig arbejdsgiver og dermed sikre at samtlige erstatningskrav vurderes.

 

VOLDSOFFER:

Har du været udsat for vold, kan der søges erstatning hos Erstatningsnævnet. Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt, for at et voldsoffer kan have et krav på erstatning, herunder at hændelsen skal være anmeldt til politiet indenfor 72 timer, samt at erstatningskrav skal være fremsat indenfor 2 år.

Netop disse sager er ofte følsomme og det kan derfor være en fordel, at en advokat varetager sagen og kæmper for den din erstatning.

 

FRITIDSSKADER:

Skader kan ske når som helst og hvor som helst – du kan falde ned af en stige, få en knæskade til fodbold, blive bidt af naboens hund, falde på et fortov, som ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt osv.

Kontakt os for at høre, om vi kan hjælpe med netop din skade.

Ring og book et gratis telefonisk formøde allerede nu – ring til os på 7640 5510

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Fortæl os om din sag:

Stil GRATIS spørgsmål til os her på vores kontaktformular!