7640 5510

Kontakt os

Facebook

 

Priser og Fri Proces

Priser og fri proces

Den første kontakt til Advokat Reinwald pr. telefon eller e-mail er ganske uforpligtende og GRATIS

Først når vi sammen har fået konkretiseret, at du har behov for yderligere juridisk rådgivning, vil du skulle betale for kontakten til Advokat Reinwald og du vil få en ordrebekræftelse med prisangivelse for den rådgivning, du vælger at få.

Vi tilbyder, at du altid kan få første rådgivningsmøde ved advokat til fast lav pris på kr. 1.500 incl. moms i din sag om f.eks. skilsmissen, bodelingen, forældremyndigheden, bopælen, samværet.

I dødsboer tilbyder vi gratis formøde til arvingerne, hvor vi rådgiver om, hvad vi vil kunne hjælpe med i dødsboet og det private skifte.

I skilsmisse-sager tilbyder vi at tage med til mødet i Statsforvaltningen eller mødet i Skifteretten til fast pris på kr. 4.500 incl. moms.

I sager om børn ved Statsforvaltningen vedr. samvær med børn eller børns bopæl eller forældremyndigheden, kan du altid få en aftale med os om, at en af vores advokater deltager sammen med dig til mødet i Statsforvaltningen for kr. 4.500 incl. moms. Du har altid ret til at have advokat med til møder i Statsforvaltningen – også selvom Statsforvaltningen måtte skrive andet i indkaldelsen til dig.

Et testamente eller en ægtepagt koster kr. 3.900 incl. moms hos Advokat Reinwald. Hertil skal for testamenters vedkommende lægges et gebyr til notaren på kr. 300 og for ægtepagters vedkommende lægges et tinglysningsgebyr på kr. 1.660.

Skal der både oprettes ægtepagt og testamente, får I en samlerabat, således at I får begge dokumenter til kr. 7.500 incl. moms.

For generalfuldmagt beregner vi os et salær på kr. 1.500 incl. moms.

I ejendomshandler har vi faste priser:

Køb af hus, ejerlejlighed, andelsbolig, sommerhus – fast pris kr. 5.900 incl. moms

Køb af grund – fast pris kr. 4.500 incl. moms

Overdragelse mellem ægtefæller ved gave (tinglysning af gaveægtepagt) – fast pris kr. 1.500 incl. moms

Handel uden mægler – fast pris kr. 8.500 incl. moms

Skøde ved skilsmisse / samlivsophævelse – fast pris kr. 3.600 incl. moms

Samejeoverenskomst – fast pris kr. 1.500 incl. moms i forbindelse med handel (ellers kr. 2.000 incl. moms)

Tinglysning af skifteretsattest på ejendommen ved adkomst for den længstlevende ægtefælle afregnes til et fast honorar på kr. 2.500 incl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgiften på kr. 1.660.

Vi deltager gerne i møder på kommunen sammen med dig og beregner et fast honorar på kr. 4.500 incl. moms derfor.

Hos Advokat Reinwald får du altid en ordrebekræftelse, så du har et overblik over udgiften til advokat.

Vi yder altid samlerabat, hvis du har behov for hjælp til flere ting – det kunne f.eks. være handel, testamente og samejeoverenskomst. Kontakt os for at få lige netop din pris og samlerabat.

FRI PROCES:

Der kan ikke søges om fri proces til sager, førend sagen skal indbringes for Retten. Det kan f.eks. være en sag omkring tvangsfjernelse af børn, forældremyndighed, børns bopæl, separation eller skilsmisse, der skal indbringes for Retten. Advokat Reinwald rådgiver dig om, hvornår en sag kan indbringes for Retten og hvorvidt du kan få fri proces.

Fri proces kan du ALTID få i en sag om tvangsfjernelse af børn ved sagens behandling i kommunen i Børn og Ungeudvalget og i en sag ved Ankestyrelsen. Dette gælder uanset, hvor i landet du bor og du er IKKE forpligtet til at vælge en lokal advokat. Vi beregner ikke honorar for at køre til mødet i børn- og ungeudvalget.

Følgende økonomiske betingelser skal være opfyldt i 2017, for at fri proces kan opnås:

Enliges indtægt må ikke overstige kr. 315.000. Samlevendes / ægtefællers samlede indtægt må ikke overstige kr. 400.000. Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 55.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år, som bor hos ansøger. Det er den personlige indkomst i 2015, der danner grundlag for vurderingen eller eventuelt ændret indkomst, hvis den er væsentligt forandret. Kontakt Advokat Reinwald for at få en vurdering af, om du kan få fri proces til din retssag.

Til visse sager i Retten kan der søges om retshjælp ved dit forsikringsselskab. Advokat Reinwald kan hjælpe dig med at undersøge, om du kan få retshjælp til lige netop din sag og hvor stor din selvrisiko eventuelt er.

Kan der ikke gives fri proces eller søges om retshjælp til din sag, skal du selv betale for rådgivningen. Advokat Reinwald har en timepriskr. 1.800 med tillæg af moms, eller ialt kr. 2.250 incl. moms.

Kontakt os

Ønsker du hjælp af familieadvokaten i Vejle, så send os en mail eller udfyld her:

Navn:

Tlf.:

E-mail:

Fortæl os om din sag:

Stil GRATIS spørgsmål til os her på vores kontaktformular!

Kontakt os GRATIS og uforpligtende for at få en pris på lige netop din sag!